Uitstekende kwaliteit voor een eerlijke prijs

meld je nu aan voor een Gratis proefles!

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN

Verschillende keuzes

Betaling in termijnen is voor de pakketten mogelijk.

U wordt, naar keuze, van huis, werk of school gehaald en/of gebracht.

De lessen worden gegeven in Zaanstreek

Praktijkexamen kan voor elke leerling door de rijschool worden gereserveerd.

Meer dan een keer per week rijlessen is altijd mogelijk.

Geen extra toeslagen voor zaterdag en of avonden

UİTSTEKENDE RİJOPLEİDİNG
Rijopleiding op maat

U krijgt altijd de les van dezelfde (no smoking) rijinstructeur.

Mogelijkheid een tussentijdse toets af te leggen bij het CBR.

Alle lessen worden op een instructiekaart bijgehouden.

Lessen van 60 minuten, 90 minuten en 120 minuten.

Mogelijkheid om een 10-20 of 30-daagse Spoed Opleiding te volgen.

Cursus pakketen A, B, C, D, E en All In dit is een stuk goedkoper dan wanneer je per onderdeel apart betaalt.

TARİEVEN

Autorijles van 60 minuten €42,

-CBR Examen Auto €245,

CBR Examen Auto Her-Examen €220,-

Tussentijdse Toets CBR €190,-

Faalangst Examen €290,-

Examen Auto BNOR €260,-

De tarieven zijn incl. 21% B.T.W (prijs) wijzigingen en/of type fouten voorbehouden.

Motivatie

Er wordt gestreefd naar een zodanige overdracht van kennis en rijvaardigheden dat het CBR-examen behaald wordt en een veilige verkeersdeelname volgt. Omdat de voorbereiding op het rijbewijs B een flinke investering is, hoort dit te geschieden in een voor de cursist passend tempo. Geen onnodige herhaling van vaardigheden, maar ook geen benodigde leermomenten overslaan. Of u nog beginnen moet of elders al lessen gevolgd heeft; elke cursist wordt efficiënt van zijn/haar aanvangsniveau tot examenniveau gebracht. Een beginnende bestuurder maakt in z'n eerste lessen de grootste stappen; voor de basisvaardigheid van voertuigbediening wordt rustig tijd gemaakt op bij uitstek geschikte locaties waar door een begrijpelijke complete uitleg en herhaalde beoefening van verschillende benodigde handelingen al veel vertrouwen ontstaat. Rijlessen moeten meer inhoud hebben dan 'gezellig een stukje rijden'. De cursist moet ook een begin van verkeersinzicht aangereikt krijgen (situaties kunnen voorspellen en 'denken in risico's'). Doelgericht en gemotiveerd oefenen in een toch ontspannen sfeer zal tot resultaten leiden. Cursisten worden door het verwerven van kennis, vaardigheden en inzicht tot een zelfstandige verkeersdeelnemer opgeleid. De lessen worden van makkelijk naar moeilijk opgebouwd om de rijtaak voor de bestuurder telkens iets complexer te laten worden. Deze 'stappen' zijn : Voertuigkennis (wat is het; hoe werkt het), Voertuigbeheersing (wat kan het; wat kan ik er mee; achteruit rijden, parkeren, keren), Verkeersfacetten (waarnemen, afslaan, kruispunten, rotondes, inhalen, snelweg) en Extra rijvaardigheid (parkeergarages, route plannen, gladheid)

De rijschool verzorgd de aanvraag van het praktijkexamen bij het CBR. In overleg met je instructeur of medewerker van de rijschool kun jezelf je ideale tijdstip van afrijden bepalen. Het voordeel hiervan is dat het rijles programma en de examendatum goed op elkaar kunnen worden afgestemd. Bovendien weet je als leerling ruim van tevoren wanneer je praktijk-examen moet doen. Er kan rekening worden gehouden met de dagen waarop je geen rijexamen kunt doen, bijvoorbeeld door schoolexamens of vakantie. Aanvragen via de rijschool: wat heb je nodig voor een praktijkexamen aanvraag bij het CBR? Geldig legitimatie bewijs. Examengeld €240,00

Meenemen naar het CBR praktijkexamen: Een wettelijk toegestaan, geldig legitimatiebewijs. Bevestiging reservering (combiformulier) krijg je van de rijschool. Zelfreflectie formulier (Als je een t.t.t hebt gedaan,het adviesformulier dat je hebt gekregen na de tussentijdse toets ,dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen)

Het praktijkexamen bij het CBR Zaandam voor de personenauto duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator van het CBR. Deze legt uit hoe het rijexamen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereiding- en controlehandelingen uit te voeren aan de rijexamenauto. Dan begint de rit. De examinator van het CBR Zaandam let onder andere op: Hoe goed je de auto beheerst. Of je goed kijkt. Rekening houden met andere verkeersdeelnemers. In- en uitvoegen. Gedrag op kruispunten. Zelfstandig autorijden

Enkele bijzondere verrichtingen (dit wordt overgeslagen als je een vrijstelling hebt verdiend met een tussentijdse toets) Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld (anders zou het slagingspercentage veel lager zijn). Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen. Nog een praktische tip: natuurlijk ben je zenuwachtig tijdens het examen. De examinator van het CBR houdt daar rekening mee. Soms begint de examinator met de meerijdende rijinstructeur een ontspannen praatje over koetjes en kalfjes en opeens betrekt hij jou daarbij. Misschien ben je dan te nerveus om rustig mee te praten. Schaam je niet om gewoon te zeggen: “Ik heb niet meegeluisterd, want ik moest op het verkeer letten.”

Vraag je instructeur om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Veel leerlingen zakken op het onderdeel “kijken”. Let daar extra goed op en bespreek dit vooraf met je instructeur tijdens de rijles. Kijken is een belangrijk onderdeel van de rijles. Neem de theorie nog eens door, tenslotte was het theorie examen alweer een tijdje geleden. Het kan ook geen kwaad om een theorie examen te oefenen.

Geslaagd

Als je geslaagd bent voor het praktijk examen dan krijg je: 
zie rijbewijs aanvragen.

Gezakt

Ben je gezakt voor je CBR rijexamen,dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijg je het uitslagformulier via de rijschool, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen, die je moeten voorbereiden op het volgende praktijk examen.

Je moet het rijbewijs persoonlijk bij de gemeente Zaandam aanvragen en ophalen. Je moet rekening houden met een wachttijd van vijf werkdagen. Het is mogelijk om het rijbewijs sneller te krijgen met een spoedprocedure. Voor meer informatie over de spoedprocedure en met vragen over de benodigde documenten en de kosten kun je terecht bij de gemeente Zaandam. Rijbewijs ophalen in Zaandam

Je moet het rijbewijs persoonlijk bij de gemeente Zaandam aanvragen en ophalen. Je moet rekening houden met een wachttijd van vijf werkdagen. Het is mogelijk om het rijbewijs sneller te krijgen met een spoedprocedure. Voor meer informatie over de spoedprocedure en met vragen over de benodigde documenten en de kosten kun je terecht bij de gemeente Zaandam.

In Nederland wordt een rijbewijs in de regel afgegeven voor een periode van tien jaar. Soms wordt daarvan afgeweken, bijvoorbeeld als je ouder bent dan zestig jaar of op grond van een medische indicatie. Een rijbewijs wordt dan afgegeven met een kortere geldigheidsdatum. Ben je zeventig jaar of ouder, dan is een medische keuring verplicht.

Ben je geslaagd voor je rijexamen, dan kun je een rijbewijs aanvragen bij elk stadsdeelkantoor in Zaandam. Je mag niet aan het verkeer deelnemen tot je het rijbewijs hebt. Bij de aanvraag moet je één kleurenpasfoto en een geldig legitimatiebewijs meenemen. De eisen aan de pasfoto zijn gelijk aan die van het nieuwe paspoort. Een volledige weergave van de eisen vindt je op de website paspoortinformatie.nl De verklaring van rijvaardigheid en (medische) geschiktheid wordt niet meer aan je meegegeven. Deze wordt door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) digitaal geregistreerd

Iedereen die voor het eerst een Nederlands rijbewijs haalt, valt onder de ‘Regeling beginnende bestuurders’. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen. Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.

Neem contact met ons op

Autorijschool Hotaman

BANK: NL66 ABNA 0500 544 883

KVK: 34333667

De Weer 5, 1504 AG Zaandam

+316 28 32 66 72